• Stacks Image 538
  • Stacks Image 539
    Image slide caption
  • Stacks Image 540
    Image slide caption
  • Stacks Image 544
    Image slide caption

Pier Feddema groeide op in het Friese Anjum en op de lagere school blonk hij al uit in tekenen. Zijn tekentalent kreeg een vlucht toen hij Johan Bolding ontmoette, een schilder/tekenaar uit Groningen.

Later volgde hij inspirerende tekenlessen bij Herman Dijkstra een lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg.

Na de oorlog ontmoette hij o.a. Jan van der Bij, Klaas Koopmans, Sjoerd Huizinga en Jaap Rusticus. Ze kwamen regelmatig bij elkaar om te schilderen en tekenen en noemden zich als groep:

Yn’e Line.

In de vijftiger en zestiger jaren braken ze echt door met hun expressief werk.Stacks Image 560

Pier Feddema ontwikkelde een eigen beeldtaal. Vanuit het expressieve ging hij zoek naar het eenvoudige lijnenspel… het weglaten.

Zelf zei hij over zijn kunst :

“In de natuur ga ik mijn tekeningen abstraheren tot een beeldend expressionisme. Mijn portretten zijn karakteristieken van de persoonlijkheid en geen nauwkeurig uitgeplozen realisme. Mijn landschapen zijn een denken en voelen in verf , grandioze aardse verbeeldingen.”

Tijdens deze expositie worden (krijt )tekeningen, aquarellen en gouaches getoond die niet eerder zijn geëxposeerd Het werk is in bezit van de stichting Pier Feddema en zij hopen door deze verkoopexpositie een kunstboek voor Pier Feddema te kunnen realiseren.


Stacks Image 747

Deze expositie is te zien:

Juli 2014
vrijdag 11 – 18 – 25
zaterdag 12 – 19 - 26

Augustus 2014
vrijdag 1 en
zaterdag 2

Openingstijden : 13.30 - 17:00 uur (en op afspraak )