• Stacks Image 538
  • Stacks Image 539
    Image slide caption
  • Stacks Image 540
    Image slide caption

In Galerie Jan Reinder Adema te Damwâld is een expositie samengesteld van enkele eindexamenkandidaten uit 2012 van de Wackers Academie in Amsterdam. De Wackers Academie werd door Ruudt Wackers in 1983 opgericht.

De Academie heeft een 5 jarige beroepsopleiding voor tekenen, schilderen, beeldhouwen en eenMasterclass. Tegenwoordige docenten zijn o.a. Sam Drukker en Robert Vorstman, die deze eindexamen kandidaten ook hebben begeleid.


Stacks Image 465

Fleurien Dingemans heeft voor deze expositie een unieke serie werken gemaakt, digitaal op een tablet vervaardigd en daarna geprint op papier.De verkenning van abstrahering van haar vast thema “schoonheid van bloemen” is uitgevoerd in deze vernieuwde vorm. Momenteel bereidt ze haar debuut in New York voor in het najaar van 2014.

Stacks Image 560

Fransje Steins Bisschop haar belangrijkste thema’s zijn planten, bloemen, portret en interieur.Wat haar boeit zijn de vanzelfsprekende aspecten in de alledaagse werkelijkheid.Ze toont o.a. de verwondering en schoonheid van de Hortensia’s in de winterperiode.Fransje exposeerde in 2013 haar werk op de Biënnale in Florence.

Jacob Kerssemakers speelt met het landschap en tekent overal ter wereld.
Hij maakt snelle schetsen en werkt vaak stukje voor stukje de horizon af op rollen papier of canvas.In Kenia , waar hij herhaaldelijk uitgenodigd wordt om te werken en te exposeren , maakte hij prachtige impressies van boerderijen, runderen en boten.


Stacks Image 458

Raul Melo’s geschilderde ruimten geven zich niet gelijk prijs.Hij schildert lege fabriekshallen, kantoren en uitgeleefde zolders; het zijn thema’s waar hij zijn troeven in kwijt kan.

Raul zijn geschilderde verval en verlatenheid zijn trefzeker en raakt je als toeschouwer.


Stacks Image 734

Tijdens deze expositie zijn ook enkele werken te zien van Sam Drukker en diens leermeester Matthijs Rolling.
Deze bijzondere expositie is te zien in Galerie Jan Reinder Adema te Damwâld en wel op :

Juni 2014 Vrijdag 6 – 13 – 20 – 27 Zaterdag 7 - 14 - 21 - 28