Stacks Image 4108
Stacks Image 4112
Stacks Image 4116
Stacks Image 4120
Stacks Image 4124
Stacks Image 4131

IDe nieuwe expositie in Damwâld is misschien wel het beste te omschrijven als ”Terugkeer in de tijd“. Van “de Grote Drie van de Friese Schilderkunst “uit de negentiende eeuw zijn etsen te zien in Galerie Jan Reinder Adema.

Deze “Grote Drie” zoals de Leeuwarder Courant hun betitelde waren Ids Wiersma, Andries van der Sloot en Johannes Elsinga.

Alle drie hebben in verschillende perioden hun opleiding gevolgd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

Stacks Image 4149

Ids Wiersma (1878 – 1965, geboren te Brantgum) schilderde, tekende en etste vooral het Friese landschap en de omgeving van Amsterdam en Den Haag waar hij ook gewoond heeft.
Het Fries Museum, Museum Dr888 en het Gemeente Archief van Amsterdam hebben werk van hem in hun collectie.

Stacks Image 4143

Andries van der Sloot (1883 – 1955, geboren te Schalsum) werd ook wel “de Schilder van Friesland” genoemd. Zijn werk was meestal impressionistisch van aard.

Onder andere heeft het Fries Museum werken van van der Sloot in hun collectie.

Stacks Image 4154

Johannes Elsinga (1893 – 1969, geboren te Wommels) werkte in Amsterdam en Den Haag en vanaf 1921 in Leeuwarden. Hij schilderde, etste en maakte pasteltekeningen.

Zijn werk is in verschillende Rijkscollecties opgenomen.


Deze bijzondere expositie is te zien op:

november 2021

vrijdag 26
zaterdag 27

december 2021

vrijdag 3 - 10 - 17 zaterdag 4 - 11 - 18

Open van 13:30 – 17:00 uur (en op afspraak)

Galerie Jan Reinder Adema

Haadwei 43
9014BB Damwâld
T 06 - 33537152